Да изцедим уикенда докрай или кратък наръчник на авантюриста, останал без свободно време.

Напоследък свободното време става все по-кът и все по-невъзможно е човек да изкара приятни събота и неделя. Два дена за кое по-напред? Затова ще ви предложа под формата на разказ едно спретнато планче за уикенда.